evolution de l'art - logo

A lifelong subscription to the closed part of a website

A walk through the Prado with the artist and 50 participants of his project "Hell is coming/World ends today"

Animals' nurse in the jungle

As a painting

Become an accessory to the unplanned

Clause

Colourful

Create and destroy a work of art

Dancing with the Stars

De “I don’t know” demonstratie

Discover a new family by registering now!

Enlightenment: Getting you there

Extra Day

Feathers

Foreigners falling

Good Luck (Random good deeds)

Horse riding

I cry for you

Good Luck (Random good deeds)

The artist will be given a specific budget of 1000 Euro, which she will spend randomly on other people in the city, by paying their groceries or pasting the equivalent sum of money to a received parking ticket on the ticket. If it is a rainy day she will go out and find people who are without umbrellas and buy them some. If people are carrying heavy bags she will order a cab for them and pay the cab, etc, etc. Upon carrying out her good deed the artist will hand the receiver a small card with the name of the project; Good Luck and the names of the artist and the owner of the work.
The artist herself will receive no compensation for the work apart from travel expenses, print costs and lunch money.

Price €2200.-

The Surprise Service

The artist will provide the collector or a person chosen by the collector with a surprise at an unexpected moment. The surprise will take the form of an unbelievable situation or moment, something that is completely out of the ordinary on a normal day. Although promising to be a highly visual experience, it will leave no material trace. The surprise will be of a positive nature unless the collector prefers otherwise. It will take place within six months of the purchase.
Prior to the surprise limited research will be conducted by the artist into the life of the receiver of the surprise.
The works can be ordered in three different price categories, which will affect the scale of the surprise.

Price €350.-
€2000.-
€12,000.-

The Shadow Queue / the line

About 100 people will form a long queue outside a well-known museum in the city, standing next to the real queue as a kind of shadow queue.
They will not move, forming only a living portrait of a line, with the line never getting shorter or showing any autonomous purpose. Passers-by can join the shadow queue either by accident or out of curiosity. The queue will be there for one day during museum opening hours. After the museum closes the line will disperse leaving nothing behind apart from the image in the minds of those who saw it.

Price €15,000.-

The “I don’t know” demonstration

A demonstration where people demonstrate for “I don’t know”. They will carry banners and shout the slogan whilst marching through the city. The demonstration can take part next to another demonstration.

€17,000.-

I work here performance

In an art gallery ten hired actors will replace the attendant at reception for the day. The actors will work in the gallery at the reception just like a normal attendant would, believing him or herself to be the only attendant there. This will result in a multiplication by ten of every event. Each hello, good-bye, and each answer to a question will be multiplied by ten. The hired attendants will observe a strict choreography sharing the same identity for most of the performance (eating at the same time, reading, writing, going to the bathroom, and dropping something on the ground by accident. They will never during the whole performance pay any heed to the other attendants sitting right next to them, remaining independent in their activities.
The work creates a situation in which alternative realities come together only to reveal how many basic similarities there are in human life. It also questions the phenomenon of corporate identity.

Performance costs €4800.-


Good Luck (willekeurige goede daden)

De kunstenaar krijgt een som van 1000 Euro, deze som gaat ze willekeurig uitdelen aan mensen in de stad. Bijvoorbeeld door hun boodschappen te betalen of door geld achter te laten onder de ruitenwissers van een auto die een parkeerboete heeft gehad.
Mocht ze mensen in de regen zien staan, dan koopt ze paraplu’s voor hen,
voor mensen met zware tassen belt ze een taxi en vervolgens betaalt ze de taxi, enzovoorts.
Bij het ontvangen van een van deze goede daden zal de kunstenaar een kleine kaart uitdelen waarop de naam van het project “Good Luck” vermeld staat en de naam van de kunstenaar en de eigenaar van het werk.
De kunstenaar zelf krijgt geen vergoeding hiervoor, alleen eventuele reiskosten, printkosten en lunchgeld.

Prijs € 2200,-

The Surprise Service / De Verrassingsservice

De kunstenaar zal de verzamelaar, of een persoon gekozen door de verzamelaar voorzien van een verrassing op een onverwacht moment.
De verrassing heeft het karakter van een onvoorstelbaar moment of onvoorstelbare situatie, iets wat totaal afwijkend is van een normale dag, er zal geen materieel residu overblijven hoewel het wel de belofte geeft van een zeer visuele ervaring. De verrassing is positief van karakter, tenzij de verzamelaar het anders wenst. Het zal plaatsvinden binnen zes maanden na het kopen van het werk. Voor het gebeuren van de verrassing zal de kunstenaar een klein onderzoek uitvoeren over het leven van de koper van de verrassing.
De werken kunnen in drie verschillende prijscategorieën gekocht worden, de prijs bepaalt hoe uitgebreid de verrassing is.

Prijs € 350,-
€ 2000,-
€ 12000,-

The Shadow Queue / De Schaduw Rij

Ongeveer 100 mensen zullen een lange rij vormen buiten een bekend museum in de stad. Zij zullen naast een echte rij blijven staan als een soort schaduwrij.
De rij heeft zelf geen functie en wordt nooit kleiner, ze zullen dus niet bewegen alleen een soort levend portrait verbeelden van een rij. Voorbijgangers kunnen mee doen aan de rij, per ongeluk of door nieuwsgierigheid. De rij zal bestaan voor één dag, zo lang het museum waar de rij naast staat open is. Nadat het museum dicht gaat, zal de rij verdwijnen, en zo niets achterlaten behalve het beeld in de gedachten van de mensen die hem hebben gezien.

Prijs €15.000,-

De “I don’t know” demonstratie

Een demonstratie waarin mensen demonstreren voor “Ik weet het niet”. Ze zullen spandoeken en andere propaganda dragen met de slogan, terwijl ze de sloganschreeuwen en marcheren door de stad. De demonstratie kan plaatsvinden naast een andere demonstratie.

Prijs €17.000,-

I work here (Ik werk hier) performance

In een kunstgalerie zullen tien ingehuurde acteurs de baan van de suppoost voor een dag overnemen. De acteurs zullen werken in de receptie net zoals een gewone suppoost zou doen, elke acteur speelt alsof hij of zij de enige suppoost is.
Dit zal dan veroorzaken dat er een multiplicatie van 10 in alles wat een suppoost doet plaatsvindt. Elke begroeting, afscheid en of elk antwoord op een vraag hoor je dan tien maal. De ingehuurde suppoosten zullen ook een choreografie volgen die hun dezelfde identiteit geeft voor het grootste deel van de performance (tegelijkertijd eten, lezen, schrijven, naar de wc gaan en iets per ongeluk op de grond laten vallen). Ze zullen tijdens de gehele performance geen aandacht aan elkaar besteden terwijl ze naast elkaar zitten met weinig eigen ruimte, en in hun gedrag blijven ze doen alsof ze alleen zijn.
Het werk creëert een situatie waarin alternatieve realiteiten samenkomen om ons te laten zien hoeveel basisgelijkenissen er zijn in het menselijk leven. Het spreekt ook het fenomeen “corporate identity” van mensen in servicediensten aan.

Prijs €4800,-

Dafna Maimon

I work here performance

Intellectual Entertainment Service

Interior Event

introducing GRUPPO PALERMO

Letter to Yves Klein

Private View

Sorry

Take Away

The Gift

The Morrona, universal Andalusian

The Shadow Queue / The Line

The Surprise Service

Unspecified space, site specific work

Untitled (1987)

Wall Space

Weephole

Window Event

Your Head In Ice

Your Own Chain Letter

Your Own Stalker

ZOMBIE / Telepathic Art Newspaper